Voorwoord van Jan Verhelst

De meesten die interesse vertonen voor deze site,  zijn opgegroeid in “De Donk”, en houden daar zeer positieve herinneringen aan.

In oktober 2014 werd onder stimulans van het district Ekeren en de Buurtregie van de stad Antwerpen een kijk op de wijk dag georganiseerd, waardoor bij iedereen een bewustwording is gegroeid dat het verleden in de donk ons zeer dierbaar is. Spontaan zijn mensen foto’s, postkaarten en filmen gaan opzoeken,  en ter beschikking gaan stellen.

Weer anderen hebben teksten geschreven, bijnamen verzameld, inventarissen opgemaakt, enz. Iiedereen werd zich bewust van de bijzondere waarde van het “Donks erfgoed”, ieder volgens de generatie waartoe hij behoorde. De tweede helft van de 20ste eeuw zijn qua evolutie bijzonder geweest.

We leerden in de lagere school dat de Donk rond 1950 een landbouwdorp was met ongeveer 3000 inwoners dat op tien jaar tijd naar ongeveer 8000 inwoners evolueerde. Rond die tijd was er immers een grote expansie van de Antwerpse haven, en begon de stadsvlucht.

Iedere generatie heeft De Donk ervaren op zijn of haar manier, maar de meesten hebben er een herinnering aan die hen zeer genegen is. “Ons donkske, ligt ons aan het hart” is de kern van het donks lied, dat velen met overtuiging kunnen zingen.

Zoals elk dorp had ook de donk een rijk verenigingsleven. We zouden het op prijs stellen moest u delen van dit Donks erfgoed kunnen inscannen en ter beschikking stellen van iedereen die de donk een warm hart toedraagt. Zij het dat hij of zij er nog woont, of vanop afstand de donk nog steeds apprecieert. Afstanden spelen met dingen zoals internet immers geen rol meer, de wereld is ons dorp!

Jan Verhelst

JanVerhelst2015