Voorwoord Jo Verhelst

Historiek toneelgroep "Het Gulden Masker" Ekeren Donk

 

Kort na de oorlog is het Gulden masker opgericht. Het ging teloor in de jaren zestig met de opkomst van de televisie. (Schipper naast Mathilde edm)


Bij de oprichting was het was toen regel hiervoor de zegen en de toelating te krijgen van de pastoor. Pastoor Vercammen, gaf zijn zegen, voor zover het GEEN gemengd toneel was.

Dit bracht natuurlijk een serieuze beperking in het repertorium.

Jos Van Steenvoort, Jaak Van Der Goten, Gust Van Echelpoel, Alex Luyten, Frans Van Praet (regie meestal) Louis Meesters, Leon Blankers, Willy Hermans Anton Peeters (zoon van auteur "Het Donkske"en toenmalig directeur jongensschool ) en later in TV series gestaan.

Achter de schermen herinner ik me vooral Louis Kinget en Jos Van Gerven. Schminken was iets voor Meester Van Royen. Wellicht is deze opsomming onvolledig. Voorstellingen in de Patre, met twee "duveltjes" voor de verwarming en op brouwerij stoeltjes waar uw billen na een voorstelling parallelle lijnen vertoonden. De staat waarin de Patre zich toen bevond is eenieder wellicht gekend.


De Heropstart is gebeurd in 1979, waar ik actief aan heb meegewerkt. Het was vanuit KWB dat de vraag werd gesteld om Gulden Masker (GM) herop te richten. Alex Luyten en Frans Van Praet waren er als de kippen bij om de verrijzenis van hun GM mee te maken. Ik was toen eerste voorzitter en duivel doet al. Frans Van Praet nam de eerste regie in handen. Hij had enkele eenakters bijeengezocht o.a. "De weg langs de boerderij" wat een verhaal was van een smokkelroute tussen het oosten en het westen van wat toen de "ijzeren gordijn" heette.

Hijzelf nam de hoofdrol op zich.  Ik was daarin een bons van "de partij" die er maar niet in slaagde de vluchtelingen bij hunne kraag te pakken. Er was ook nog een dedectieve waar Alex Luyten de hoofdrol had. Toenmalig burgemeester Frans Paelinckx gaf ons voor die heropstart de turnzaal van de jongensschool voor die eerste productie. Hiervoor moest tijdelijk een vloerbescherming gelegd worden op die delicate turnvloer. De tweede productie was door Frans gekozen, maar hij moest toen om profesionele redenen afhaken. Van buitenuit kwam toen een dame, die het stuk "Roddel" regisseerde.......

Jo Verhelst.